Tavalisest majast kümme korda väiksema energiakuluga passiivmajaks nimetatakse sellist hoonet, kus maja kütmiseks piisab ainult sissejuhitava õhu soojendamisest ning kus katlast või küttesüsteemist saab loobuda. Vajaliku koguse lisa sooja saab majja viia koos värske õhuga. Passiivmaja idee põhialuseks on loobuda välisest energiaallikast, mille kompenseerijaks oleks passiivne kütteallikas nagu inimeste kehasoojus, elektriaparaatidest kiirgav soojus, sissekiirgav päikese soojus. Sellise meetodiga muutub maja peaaegu isesoojenevaks. 

See on võimalik, kuna passiivmaja on:

1.Väga hästi soojustatud.

2.See on ehitatud õhutihedana.

3.Ilma külmasildadeta.

4.Akende paigutus ja kvaliteet võimaldab päikeseenergia passiivset ärakasutamist.

5.Kasutatakse kõrge kasuteguriga soojusvahetiga sundventilatsiooni.

 

Eestis on otstarbekas kasutada passiivmajade juures väikese võimsusega lisaenergiaallikat, mida saaks tarvidusel kasutada.

Passiivmajadele esitatavad kriteeriumid:

Hoone kütteenergia netovajadus vähem kui 15 kWh/m2a.

Piirete õhupidavus n50 vähem kui 0,6 korda tunnis.

Akende soojajuhtivus Uw vähem kui 0,8W/m2K.

Hoone primaarenergiatarve vähem kui 120 kWh/m2a.