0-energiamaja on passiivmaja edasiarendus. Kui passiivmajale paigaldada näiteks päikesepaneelid, tuulegeneraatorid siis on võimalik seda eesmärki saavutada, et selle maja kasutamisel ei kulu rohkem energiat,kui hoone ise toota suudab.