Roheline maja on kompleksse projekteerimise tulemus, mis põhineb ressursside (energia, vesi, materjalid) efektiivsel kasutamisel, vähendab ehitise mõju inimese tervisele ja keskkonnale ehitise elutsükli ajal, mis tagatakse parema ehitise asendi arvestamise, projekteerimise, ehitamise, kasutamise, hooldamise ja kahjutustamise põhimõtete kaudu

 

Keskkonnasõbralik ja tervislik maja